Cancellation & Return Policy

December 27, 2017

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

 

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • สามารถทำได้เฉพาะสินค้า Instock เท่านั้น หากเป็นสินค้า Pre-order ไม่สามารถทำได้

 • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ 10% ของคำสั่งซื้อนั้นๆ

 • ร้านค้า จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข +66873566577 หรืออีเมล์ zpellart@gmail.com

 

นโยบายการคืนสินค้า

 

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาอัดวีดิโอระหว่างที่ท่านทำการเปิดกล่องที่ปิดสนิทครั้งแรก และตรวจเช็กพบความเสียหายของสินค้าภายในกล่อง,หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางร้านค้า ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรุณาติดต่อร้านค้า เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

 2. ทำการจัดส่งสินค้าหรือชิ้นส่วนที่แตกหักกลับคืนมายังร้านค้าโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางลูกค้า จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง

 3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ

 4. เมื่อร้านค้า ได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ ทางโทรศัพท์หมายเลข +66873566577 หรืออีเมล์ zpellart@gmail.comเงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

 • ร้านค้า จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด ร้านค้าจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน

 • ร้านค้า จะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 • ไม่ได้อัดวีดีโอที่สามารถเห็นในระหว่างที่ท่านทำการเปิดกล่องที่ปิดสนิทครั้งแรก และตรวจเช็กพบความเสียหายของสินค้า

 • ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเล็ก, คิดว่าใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ

 •  ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้

 •  ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

 •  ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าซ้ำกับสินค้าที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

LINKS
ABOUT

zpellart@gmail.com

Tel: +669-5568-2268
285/163 Naklua District
Banglamung Chonburi 20260 Thailand
SOCIAL
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
100 % Trust Click 

Copyright © 2017 ZPELL ART - All Rights Reserved